Forretningsmodellering

Forretningsmodellering

Forstå dine kunder bedre, skab bedre produkter og løft din forretning til et nyt niveau gennem forretningsmodellering. Vi hjælper visionære virksomheder med at udfase gamle forretningsmodeller ved at designe fremtidens virksomhed. Få en stærk forretning, der også kan konkurrere i morgen.

Bliv en digital innovator

Du har måske hørt skrækhistorierne om Fona, Blockbuster, Nokia og Kodak. Store markedsledende virksomheder, som blev fanget af den digitale tidsalder og tabte. Vi gør digital innovation praktisk og jordnært gennem beviste metoder og med simple værktøjer. Vi er erfarne i Business Model Canvas og bruger Lean Startup frameworket til at teste nye ideer hurtigt, billigt og effektivt.
Lean Startup metode

Forretningsmodellering med Business Model Canvas

Nye trends og brugerbehov gør, at virksomheder konstant skal udvikle sig. Business Model Canvas er blandt de bedste værktøj til at udvikle og optimere de elementer, som samlet giver din virksomhed succes.
Partnerskaber

Partnerskaber

Hvem er vores leverandører? Hvilke ressourcer køber vi hos vores partnere? Hvilke aktiviteter udfører vores partnere?
Aktiviteter

Aktiviteter

Hvilke aktiviteter kræves af vores værdifaktorer, kunderelationer, kundekanaler og indtægtskilder?

Ressourcer

Hvilke ressourcer kræves af vores værdifaktorer, kunderelationer, kundekanaler og indtægtskilder?
Værdifaktorer

Værdifaktorer

Hvilke værdier skaber vi for kunderne? Hvilke af kundernes problemer løser vi? Hvilke af vores kunder opfylder vi?
Kunderelationer

Kunderelationer

Hvad er relationen mellem kunderne og os? Hvilke relationer gavner forretningen bedst? Hvordan skaber vi relationer?
Kundekanaler

Kundekanaler

Hvordan når vi kunderne i dag? Hvilke kanaler fungerer bedst? Hvilke kanaler er de mest kosteffektive?
Kunderne

Kunderne

Hvem skaber vi succes for? Hvem er vores vigtigste kunder? Hvad er vores vigtigste kundesegmenter?
Omkostninger

Omkostninger

Hvor er de vigtigste omkostninger i forretningsmodellen? Hvilke ressourcer og aktiviteter er mest omkostningstunge?
Indtægter

Indtægter

Hvilke indtægtskilder er der? Hvilke værdifaktorer vil kunderne virkelig gerne gerne betale for – og hvor meget?

Innovationsværktøjer

Førende organisationer som Microsoft, SAP, Intel og MasterCard bruger Business Model Canvas og Value Proposition Canvas til at skitsere nye forretningsideer hurtigt for at teste, om resultatet indikerer en idé, der er værd at forfølge. Vi er erfarne i begge værktøjer og tilbyder workshops i forretningsmodellering og design af værditilbud, så du kan arbejde mere innovativt i din virksomhed.

Business Model Canvas

Business Model Canvas

Value Proposition Canvas

Value Proposition Canvas

Mere end et konsulenthus

Vi løser opgaver med ejers mindset, oprør mod status quo og et fokus på frontlinjen. Fra strategiudvikling i større koncerner til skalering af ambitiøse startups fra 0 til 40 mio. kr. omsætning, så taler vores resultater for sig selv.

Nets
Rosendahls A/S
Creative Dock

Mere end et konsulenthus

Vi løser opgaver med ejers mindset, oprør mod status quo og et fokus på frontlinjen. Fra strategiudvikling i større koncerner til skalering af ambitiøse startups fra 0 til 40 mio. kr. omsætning, så taler vores resultater for sig selv.

Nets
Rosendahls A/S
Creative Dock