Google Tag Manager

BI Dashboards

Få tværgående overblik over dine nøgletal med BI dashboards. Vi samler, kombinerer og visualiserer din data, så du kan følge din virksomheds performance i realtid. Med et BI dashboard får du indsigt i din forretning, så du kan handle hurtigt og proaktivt på indsigt.

Hold kursen med et cockpit

Mange virksomheder overvåger stærkt aggregerede KPI’er via dashboards uden nuance og analyse. Det medfører ofte fortolkning på et svagt grundlag. Vi udvikler operative, strategiske og analytiske dashboards målrettet forskellige stakeholders i virksomheden. Det giver ledere og analytikere indblik i nøgletal, mens medarbejdere kan følge vigtige målepunkter relateret til det daglige arbejde.
Data dashboards

Udvikling af BI dashboards

Udviklere af dashboards er sjældent praktikere med hands-on erfaring. Vi leverer ikke blot de rå tal, men kan også hjælpe med at omsætte din data til forretningsindsigt og handlingsrettede anbefalinger.
Konfiguration af Google Analytics

Valg af KPI'er

Et effektivt dashboard handler (også) om fravalg. Ud fra 80/20-reglen anbefaler vi, at dit første dashboard afgrænses til dine 3-5 vigtigste nøgletal og KPI’er.
Datakilder

Integration af datakilder

Vi udvikler dashboards via Klipfolio, som integrerer med hundredvis af services og understøtter SQL, REST, Excel, CSV, FTP, SFTP, Dropbox og Google Drive.
SQL

SQL forespørgsler

Med fleksible SQL forespørgsler kan vi trække data fra næsten enhver database, herunder MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Firebird og Amazon Aurora.
Formularer og funktioner

Formler og funktioner

Hvis du vil gå dybt, kan vi bygge unikke formler, der laver beregninger på data fra mange forskellige datakilder. Sådan kan vi løse selv dine mest komplekse behov.
Dynamiske visningsfiltre

Dynamiske visningsfiltre

Din data kan grupperes, filtreres, aggregeres og sorteres med dynamiske visningsfiltre i kontekstuelle menuer. Det bruges f.eks. til datointervaller.
Brugerinput

Brugerinput

Udfør forespørgsler med brugerinput som dato, tekst og tal. Det er ideelt til at filtrere din data efter f.eks. en specifik dato, en søgetekst eller et beløb.
Datavisualisering

Visualisering af data

Vi visualiserer din data med et udvalg af over 15 forskellige grafer, tabeller og widgets. Vi fremhæver dine mål og viser advarsler ved tærskelværdier.
Datavalidering

Validering af data

Dataintegritet valideres inden lancering; datakilder, formler og funktioner samt SQL forespørgsler. Vi krydstjekker også værdier med dine kildesystemer.
Brugeradministration

Brugeradministration

Hver medarbejder modtager sit eget login med adgang efter gruppe og rolle. I en central log, kan du løbende følge logins/aktiviteter på tværs af dashboards.

Typer af dashboards

De fleste dashboards er suboptimale. De viser store mængder af data i en flot indpakning, men uden kontekst eller handlingsrettet værdi. Derfor udvikler vi individuelle operative, strategiske og analytiske dashboards målrettet forskellige stakeholders. Vi skaber fokus på de mest vitale KPI’er ved at tage udgangspunkt i Pareto princippet om, at 20% af indsatsen leverer 80% af resultaterne.
Dashboard i TV mode

Mere end et konsulenthus

Vi løser opgaver med ejers mindset, oprør mod status quo og et fokus på frontlinjen. Fra strategiudvikling i større koncerner til skalering af ambitiøse startups fra 0 til 40 mio. kr. omsætning, så taler vores resultater for sig selv.

Nets
Rosendahls A/S
Creative Dock

Mere end et konsulenthus

Vi løser opgaver med ejers mindset, oprør mod status quo og et fokus på frontlinjen. Fra strategiudvikling i større koncerner til skalering af ambitiøse startups fra 0 til 40 mio. kr. omsætning, så taler vores resultater for sig selv.

Nets
Rosendahls A/S
Creative Dock