Google Tag Manager

Digital forretningsstrategi

I dag er alle brancher ramt af omfattende digital transformation. Det påvirker hele forretningen og kræver et digitalt udgangspunkt for din forretningsstrategi. Vi rådgiver og skaber retning i et komplekst digital landskab bestående af nye teknologier, kanaler, data og forretningsmodeller.

Kommerciel succes i en digital verden

Få integreret digitale discipliner på tværs af værdikæden. Få flere og billigere kunder via digitale kanaler. Når vi arbejder med digital forretningsstrategi, kigger vi enten på hele eller dele af forretningen. Vores tilgang er samarbejdende, drevet af data og leveret af digitale specialister med mere end 15 års erfaring. Vi fokuserer på muligheder fremfor udfordringer og lytter først, taler sidst.

Vores tilgang til digital forretningsstrategi

Langsigtet planlægning er svært i en uforudsigelig verden. Derfor baserer vi digital forretningsstrategi på et strategisk fundament og en foreløbig plan. Fundamentet er stabilt, planen er dynamisk.
Digital diagnose

Digital diagnose

Hvor er vi nu? Vi analyserer din nuværende situation. Situationsanalysen omfatter SWOT, online performance, konkurrenter, data og kundeindsigt, teknisk gæld samt interne og eksterne kompetencer og ressourcer.
Målsætninger

Målsætninger

Hvor vil vi hen? Vi definerer digitale SMART-mål – mål som er specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidssatte. Uden klare målsætninger, ved vi ikke, hvad strategien skal opnå, og kan heller ikke diskutere hvordan.
Strategisk fundament

Strategisk fundament

Hvordan kommer vi derhen? Vi definerer din digitale eksistensberettigelse (mission), hvilken position du gerne vil opnå online (vision) og med hvilke værdier, du vil gøre det. Det strategiske fundament er strategiens ledestjerne.
Den rette vej

Den rette vej

Hvordan kommer vi helt konkret derhen? Afstanden mellem drøm og realitet hedder handling. Baseret på de tidligere analyser og det strategiske fundament, sammensætter vi de optimale initiativer og sætter dig på kurs mod dine mål.
Handlingsplan

Handlingsplan

Hvem gør hvad? Vi laver en prioriteret og tidssat handlingsplan under hensyntagen til ressourcer og budget. Vi vurderer interne kompetencer, processer og systemer samt fordelingen mellem interne og eksterne ressourcer

Kontrol og måling

Hvordan måler vi performance? Vi definerer KPI’er og aftaler proces for kontrol og måling. Gennem løbende kontrol kan vi evaluere om strategien opfylder målene og tilpasse den efter ny viden og ændringer i markedet.

Digital strategi, der virker

Halvdelen af alle virksomheder investerer i digital teknologi og markedsføring uden en strategi. Af de med en digital strategi snubler mange i koblingen mellem strategi og hverdag. Vi udvikler digitale strategier, der virker, fordi vi har stor digital erfaring på tværs af det strategiske, taktiske og operative niveau. Og vores fire strategiprincipper sikrer konsistens, fordele, realisme og dynamik.

Vi sikrer, at der ikke opstår modsætningsforhold mellem den digitale strategi og øvrige strategier i din virksomhed – eller til din mission, vision og værdier.

Derudover sikrer vi, at der er overensstemmelse mellem den digitale forretningsstrategi og funktionelle strategier i din virksomhed. F.eks. at den digitale strategi understøtter din konkurrencestrategi (fx lav pris eller differentiering), vækststrategi (fx produktudvikling eller diversifikation) og metode (organisk, M&A eller alliancer).

Vi søger altid et tæt samarbejde med vigtige interessenter, så den digitale strategi accepteres, afdækker risici og opfylder interne forventninger.

Vi udvikler digitale strategier, der udvikler og styrker dine konkurrencefordele. Dine konkurrencefordele er kendetegnet ved at være værdifulde, sjældne og svære at kopiere.

Strategien implementeres så dine kunders behov mødes med et mix af digitale aktiviteter, der adskiller dig og tager udgangspunkt i dine kernekompetencer.

Vi indsamler viden om dine konkurrenters kompetencer og omkostningsstrukturer for at vurdere dit konkurrencegrundlag og fastlægge, hvilken strategi, der bedst passer til din virksomhed i forhold til din virksomheds formål og dine målsætninger.

Den digitale strategi skal være ambitiøs men også kunne fungere i praksis. Vi tilskynder til at tænke stort og derefter vurdere, om du har de nødvendige ressourcer, kompetencer og tid til at gennemføre strategien – eller om du kan få det.

Vi har fokus på 4 elementer:

  • Finansiel gennemførbarhed
  • Menneskelig gennemførbarhed
  • Evnen til at integrere øvrige ressourcer
  • Andre ressourcer (fysiske og immaterielle)

Vi har adopteret strategiprincipper fra Google, der maksimerer hastigheden fremfor at minimere risikoen, fordi vi ved, at den største risiko er ikke at tage nogle – oftest på bekostning af innovation, læring og fremdrift.

Vi laver ikke store forkromede planer. I stedet hjælper vi med at udvikle et strategisk fundament og en foreløbig plan. Fundamentet er stabilt, planen er dynamisk.

Mere end et konsulenthus

Vi løser opgaver med ejers mindset, oprør mod status quo og et fokus på frontlinjen. Fra strategiudvikling i større koncerner til skalering af startups, så taler vores resultater for sig selv.

Få et uforpligtende opkald