Google Tag Manager

Digital forretningsstrategi

I dag er alle brancher ramt af omfattende digital transformation. Det påvirker hele forretningen og kræver et digitalt udgangspunkt for din forretningsstrategi. Vi rådgiver og skaber retning i et komplekst digital landskab bestående af nye teknologier, kanaler, data og forretningsmodeller.

Kommerciel succes i en digital verden

Få integreret digitale discipliner på tværs af værdikæden. Få flere og billigere kunder via digitale kanaler. Når vi arbejder med digital forretningsstrategi, kigger vi enten på hele eller dele af forretningen. Vores tilgang er samarbejdende, drevet af data og leveret af digitale specialister med mere end 15 års erfaring. Vi fokuserer på muligheder fremfor udfordringer og lytter først, taler sidst.

Vores tilgang til digital forretningsstrategi

Langsigtet planlægning er svært i en uforudsigelig verden. Derfor baserer vi digital forretningsstrategi på et strategisk fundament og en foreløbig plan. Fundamentet er stabilt, planen er dynamisk.
Digital diagnose

Digital diagnose

Hvor er vi nu? Vi analyserer din nuværende situation. Situationsanalysen omfatter SWOT, online performance, konkurrenter, data og kundeindsigt, teknisk gæld samt interne og eksterne kompetencer og ressourcer.
Målsætninger

Målsætninger

Hvor vil vi hen? Vi definerer digitale SMART-mål – mål som er specifikke, målbare, accepterede, realistiske og tidssatte. Uden klare målsætninger, ved vi ikke, hvad strategien skal opnå, og kan heller ikke diskutere hvordan.
Strategisk fundament

Strategisk fundament

Hvordan kommer vi derhen? Vi definerer din digitale eksistensberettigelse (mission), hvilken position du gerne vil opnå online (vision) og med hvilke værdier, du vil gøre det. Det strategiske fundament er strategiens ledestjerne.
Den rette vej

Den rette vej

Hvordan kommer vi helt konkret derhen? Afstanden mellem drøm og realitet hedder handling. Baseret på de tidligere analyser og det strategiske fundament, sammensætter vi de optimale initiativer og sætter dig på kurs mod dine mål.
Handlingsplan

Handlingsplan

Hvem gør hvad? Vi laver en prioriteret og tidssat handlingsplan under hensyntagen til ressourcer og budget. Vi vurderer interne kompetencer, processer og systemer samt fordelingen mellem interne og eksterne ressourcer

Kontrol og måling

Hvordan måler vi performance? Vi definerer KPI’er og aftaler proces for kontrol og måling. Gennem løbende kontrol kan vi evaluere om strategien opfylder målene og tilpasse den efter ny viden og ændringer i markedet.

Digital strategi, der virker

Halvdelen af alle virksomheder investerer i digital teknologi og markedsføring uden en strategi. Af de med en digital strategi snubler mange i koblingen mellem strategi og hverdag. Vi udvikler digitale strategier, der virker, fordi vi har stor digital erfaring på tværs af det strategiske, taktiske og operative niveau. Og vores fire strategiprincipper sikrer konsistens, fordele, realisme og dynamik.

Mere end et konsulenthus

Vi løser opgaver med ejers mindset, oprør mod status quo og et fokus på frontlinjen. Fra strategiudvikling i større koncerner til skalering af ambitiøse startups fra 0 til 40 mio. kr. omsætning, så taler vores resultater for sig selv.

Nets
Rosendahls A/S
Creative Dock

Mere end et konsulenthus

Vi løser opgaver med ejers mindset, oprør mod status quo og et fokus på frontlinjen. Fra strategiudvikling i større koncerner til skalering af ambitiøse startups fra 0 til 40 mio. kr. omsætning, så taler vores resultater for sig selv.

Nets
Rosendahls A/S
Creative Dock